სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

Photos

Training courses

© 2017 LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia