სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

menu.alumni_society / შსს-ს აკადემიის კურსდამთავრებულთა სარეგისტრაციო ფორმა

  არ აქვს მნიშვნელობა სად ცხოვრობთ, რას აკეთებთ, ხართ თუ არა დასაქმებული, როდის დაამთავრეთ შსს-ს აკადემია...

  მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ თქვენს სურვილს, გახდეთ შსს-ს აკადემიის კურსდამთავრებულთა საზოგადოების წევრი!

დარეგისტრირდით:


© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია