სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ფოტოები / მსმენელთა აქტივობები

ინტელექტუალური თამაში - რა? სად? როდის?

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია