სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ფოტოები / სასწავლო კურსები

მესაზღვრეთა მომზადების კურსი 2019 - I ჯგუფი

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია