სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ფოტოები / მსმენელთა აქტივობები

სპორტული ღონისძიება: შსს აკადემია 2019

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია