სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

კურსდამთავრებულთა საზოგადოება

ეს ჩვენ ვართ

ყოვლისმომცველი

გრძელვადიანი

მტკიცე

უწყვეტი

კურსდამთავრებულთა საზოგადოება

ვიკონტაქტოთ...

სად?

გმირი კურსანტების ქუჩა #4
საქართველო, თბილისი 0178
(032) 241 40 41
598 10 00 91
alumniacademy@mia.gov.ge

როდის?

ყოველთვის

რისთვის?

მუდმივი, ძლიერი და მტკიცე კავშირისთვის!

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია