სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ახალი ამბები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიამ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრთან მემორანდუმი გააფორმა

30 სექტემბერი 2018

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიას და საქართველოს საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

დოკუმენტს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის რექტორმა ივანე პაპიაშვილმა და საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელმა ნათია ზაალიშვილმა მოაწერეს ხელი.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ითვალისწინებს: მხარეთა მიერ ერთობლივი საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამების შემუშავებას, მათ განხორციელებას, აღნიშნულ პროგრამებში ტრენერებისა და ექსპერტების ჩართვას, თანამშრომლების პროფესიულ მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესის მხარდაჭერას, მხარეთა შესაძლებლობების გათვალისწინებით, საინფორმაციო-სასწავლო პროგრამების განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების გამოყოფას.

მემორანდუმის მიზანია არჩევნების უსაფრთხოდ ჩატარების შესახებ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, მოქმედი პოლიციელებისთვის ჩატარდება სასწავლო კურსი, რომლის წარმატებით დასრულების შემდეგ სამართალდამცველები შეძლებენ საპრეზიდენტო არჩევნების უსაფრთხოების რისკების გამოვლენასა და შეფასებას, ასევე, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას და სამართალდარღვევებზე სწორ რეაგირებას.

ტეგები:

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია