სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ახალი ამბები

შინაგან საქმეთა სამინისტროში ორმოცმა ახალდანიშნულმა მართლწესრიგის ოფიცერმა პოლიციელის ფიცი დადო

23 ოქტომბერი 2018

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ორმოცმა მართლწესრიგის ოფიცერმა პოლიციელის ფიცი დადო.

ფიცის დადების ცერემონიას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეები - კახა საბანაძე და ნინო ჯავახაძე დაესწრნენ. მინისტრის მოადგილეებმა მართლწესრიგის ოფიცრებს სამსახურში დანიშვნა მიულოცეს და წარმატება უსურვეს.

ახალდანიშნული მართლწესრიგის ოფიცრები ღია კონკურსის, ტესტირების, გასაუბრებისა და ფიზიკური მომზადების შემოწმების შედეგად შეირჩნენ. ისინი მომავალი 5 თვის განმავლობაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში გაივლიან სპეციალური მომზადების კურსს, რის შემდეგაც თბილისის სხვადასხვა უბანში გადანაწილდებიან და საქმიანობას შეუდგებიან.

აღსანიშნავია, რომ პირველ ეტაპზე შერჩეულმა სამოცმა მართლწესრიგის ოფიცერმა გადამზადების სრული კურსი უკვე გაიარა და ისინი თბილისის ქუჩებში მალე გამოჩნდებიან.

მართლწესრიგის ოფიცერი ორიენტირებულია პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებაზე, დანაშაულისა და სამართალდარღვევების თავიდან აცილების მიზნით.

მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი თანამედროვე საპოლიციო საქმიანობის მოდელია, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებაზე ორიენტირებულ მიდგომებს. მართლწესრიგის ოფიცრის კომპეტენცია მოიცავს არასრულწლოვნებთან, ოჯახში ძალადობასთან, სამეზობლო დავებთან, უკანონო მიგრაციასთან, მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე რეაგირებას. ასევე, მისი ფუნქციაა დანაშაულის პრევენციაზე ორიენტირებული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება, ინფორმაციის შეგროვება, სისტემატიზაცია და პირველადი დამუშავება, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეთა წარმოება, შესწრებულ დანაშაულზე რეაგირება და სხვ.

მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებისა და სისტემური განახლების პროცესში დაინერგა, რადგან სამინისტროს მიზანია ტრადიციული საპოლიციო საქმიანობიდან საზოგადოებაზე ორიენტირებულ საპოლიციო მიდგომებზე გადასვლა და რეაქტიული მიდგომის ეტაპობრივი ჩანაცვლება პროაქტიული მიდგომით.

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია