სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ახალი ამბები

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის ვაკანტურ თანამდებობებზე შესარჩევ პირთა ტესტირება

14 მარტი 2019

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიაში მიმდინარე წლის 25 მარტს დაგეგმილია ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის ვაკანტურ თანამდებობებზე  შესარჩევ კანდიდატთა ტესტირება. კანდიდატები აკადემიაში უნდა გამოცხადდნენ წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით და თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები.

იხილეთ სია

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია