სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ახალი ამბები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების საკითხებზე მართლწესრიგის ოფიცრების გადამზადება დაიწყო

28 სექტემბერი 2019

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები მართლწესრიგის ოფიცრებს ოჯახში ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების თემებზე ტრენინგს უტარებენ.

სწავლება მოიცავს ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებს, მათ შორის: ძალადობის განმეორების რისკების შეფასებისა და შემაკავებელი ორდერების შევსების უნარ-ჩვევების გაძლიერებას; შემაკავებელი და დამცავი ორდერების მონიტორინგის პროცედურებს; ოჯახში ძალადობისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის მექანიზმებს.

ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან ინფორმაციას ძალადობის მსხვერპლებისთვის განკუთვნილი სახელმწიფო სერვისებისა და სხვა სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინირებული მუშაობის შესახებ.

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები მართლწესრიგის ოფიცრებს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებსა და სამართალწარმოების თავისებურებებს განუმარტავენ.

გადამზადების კურსს 100-ზე მეტი მართლწესრიგის ოფიცერი გაივლის.

ტეგები:

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია