სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ახალი ამბები

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიციაში მისაღებ კანდიდატთა შესარჩევი გასაუბრება

10 დეკემბერი 2019

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიაში მიმდინარე წლის 5-6 დეკემბერს  განხორციელებულ მესაზღვრეთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილე იმ კანდიდატებისთვის, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს ტესტირების ეტაპი, მ/წ 23-27 დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდება გასაუბრების ეტაპი.

გასაუბრება განხორციელდება რამდენიმე ნაკადად.  სსიპ  - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში კანდიდატები უნდა გამოცხადდნენ წარმოდგენილი გრაფიკის მიხედვით პირადობის დამადასტურებელი მოწმობებით.

იხილეთ სია

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია