სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ახალი ამბები

გამომძიებლის შესარჩევი ტესტირების შედეგები

12 ივნისი 2020

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიაში 2020 წლის 8 და 12 ივნისს განხორციელებულ გამომძიებლის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე პირთაგან ტესტირების ორივე ეტაპი წარმატებით გაიარა 4-მა კანდიდატმა.

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია