სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ახალი ამბები

გამომძიებლის შესარჩევი ტესტირების შედეგები

10 აგვისტო 2020

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიაში 2020 წლის 20 ივლისიდან და 7 აგვისტოს ჩათვლით განხორციელებულ გამომძიებლის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე პირთაგან ტესტირების ორივე ეტაპი წარმატებით გაიარა 75-მა კანდიდატმა.

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია