სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

ახალი ამბები

პატრულ - ინსპექტორთა შესარჩევი ტესტირების შედეგები

20 ოქტომბერი 2020

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიაში 2020 წლის 1 სექტემბრიდან 19 ოქტომბრის ჩათვლით განხორციელებულ პატრულ - ინსპექტორთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილე პირთაგან ტესტირების ეტაპი წარმატებით გაიარა 448 კანდიდატმა.

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია