სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / ინსტრუქტორები / საბაზისო მომზადების სამსახური

საბაზისო მომზადების სამსახური

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის უფროსი


2018 წლიდან არის საბაზისო მომზადების სამსახურის უფროსი. 2004 წლიდან მუშაობს სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში, სხვადასხვა პოზიციაზე. აქვს შს სამინისტროში მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება სხვადასხვა თანამდებობაზე: საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი, საგზაო პოლიციის მთავარი სამმართველო და ა. შ.


n.saakashvili@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან არის საბაზისო მომზადების სამსახურის მთვარი ინსტრუქტორი. 1999 წლიდან მუშაობს სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში, სხვადასხვა პოზიციაზე. აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამძებრო ინსპექტორად მუშაობის გამოცდილება.


d.tcheghelidze@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის უფროსი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან არის სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის უფროსი ინსტრუქტორი. 1998 წლიდან მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტში, სხვადასხვა პოზიციაზე.


kobakhidze.k@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის უფროსი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის უფროსი ინსტრუქტორია. 2012 წლიდან მუშაობდა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში პატრულ-ისპექტორის /მესაზღვრე-კონტროლიორის პოზიციაზე სხვადასხვა სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტზე.


t.gogatishvili@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან საბაზისო მომზადების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორია. 1995 წლიდან მუშაობდა შსს-ს აკადემიაში, სხვადასხვა პოზიციაზე: კრიმინალური პოლიციის ფაკულტეტი, ოპერატიულ-სამძებრო ფაკულტეტი, სოციალური მეცნიერების კათედრა, სასწავლო განყოფილების ინსპექტორი და ა.შ.


m.koiava@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან მუშაობს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორის პოზიციაზე. 2007 წლიდან მუშაობდა შსს-ს აკადემიაში, სხვადასხვა პოზიციაზე.


khazhalia.i@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან მუშაობს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორის პოზიციაზე. აქვს გამომძიებლად მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება სხვადასხვა საგამოძიებო სტრუქტურაში.


tseretelii@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან არის საბაზისო მომზადების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი. 2007 წლიდან მუშაობს შსს-ს აკადემიაში, სხვადასხვა პოზიციაზე.


d.qochladze@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის საბაზისო მომზადების სამსახურის უფროსი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან არის საბაზისო მომზადების სამსახურის უფროსი ინსტრუქტორი. 2014 წლიდან 2018 წლამდე მუშაობდა შსს-ს აკადემიაში ხარისხის უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარი ინსტრუქტორის თანამდებობაზე. აქვს საქართველოს პროკურატურაში მუშაობის გამოცდილება.


d.dinuashvili@mia.gov.ge

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია