სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / ინსტრუქტორები / ფსიქოლოგთა განყოფილება

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილების უფროსი


2018 წლის ივლისიდან მუშაობს შსს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილების უფროსის პოზიციაზე. 2018 წლის იანვრიდან 2018 წლის ივლისამდე იყო შსს აკადემიის ელექტრონული სწავლების განყოფილების უფროსი. შსს აკადემიაში მუშაობს 2015 წლიდან, ფსიქოლოგთა განყოფილების უფროსი ინსპექტორის პოზიციაზე.


t.bandzeladze@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილების თანამშრომელი


2018 წლის ოქტომბრიდან მუშაობს შსს-ს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილების თანამშრომლად.


n.parsadanishvili@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილების ფსიქოლოგი


შსს-ს აკადემიაში მუშაობს 2014 წლიდან სხვადასხვა პოზიციაზე.


t.tsulukidze@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილების ფსიქოლოგი


შსს-ს აკადემიაში მუშაობს 2015 წლიდან სხვადასხვა პოზიციაზე.


m.bakhtadze@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილების თანამშრომელი


2018 წლის ოქტომბრიდან მუშაობს შსს-ს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილების თანამშრომლად.


m.gogichaishvili@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილების თანამშრომელი


2013 წლიდან 2016 წლამდე მუშაობდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში ფსიქოლოგად სხვადასხვა პოზიციაზე. 2016 წლიდან სამსახური განაგრძო საქართველოს შსს აკადემიის ფსიქოლოგთა განყოფილებაში.


sh.fanchulidze@mia.gov.ge

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია