სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

პროფესიული განათლება / ინსტრუქტორები / პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახური

პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახური

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურის უფროსი


2018 წლიდან არის პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურის უფროსი. 2007 წლიდან მუშაობს შსს აკადემიაში, სხვადასხვა პოზიციაზე. 2001 წლიდან მუშაობდა სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტში, სხვადასხვა თანამდებობაზე.


g.vashakmadze@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის ელექტრონული სწავლების განყოფილების მთავარი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან არის ელექტრონული სწავლების განყოფილების მთავარი ინსტრუქტორი. 2017 წლიდან მუშაობდა პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურში უფროს ინსპექტორად. 2011 წლიდან შს სამინისტროში იყო გამომძიებლის პოზიციაზე.


pirveli@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიის ელექტრონული სწავლების განყოფილების უფროსი


2018 წლიდან არის ელექტრონული სწავლების განყოფილების უფროსი. 1995 წლიდან მუშაობს შსს-ს აკადემიაში, სხვადასხვა პოზიციაზე.


nikabadze.e@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიის ელექტრონული სწავლების განყოფილების უფროსი ინსპექტორი


2018 წლიდან მუშაობს ელექტრონული სწავლების განყოფილების უფროსი ინსპექტორის პოზიციაზე. 2015-2017 წწ მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტში წამყვანი სპეციალისტის პოზიციაზე. 2011-2015 წწ მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების მთავარი სამმართველოს ოპერატიული მართვისა და სასაზღვრო ტექნოლოგიების ცენტრში.


e.kiria@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან მუშაობს პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურის მთავარ ინსტრუქტორად. 2017-2018 წლებში მუშაობდა შსს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ბორჯომის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე. 2009-2017 წლებში მუშაობდა შსს-ს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში გამომძიებლის პოზიციაზე.


giorgi.giorgadze@mia.gov.ge

სსიპ - საქართველოს შსს-ს აკადემიის პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი


2018 წლიდან არის პოლიციელთა გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სამსახურის მთავარი ინსტრუქტორი. 2007 წლიდან მუშაობს შსს-ს სხვადასხვა დეპარტამენტში გამომძიებლის თანამდებობაზე.


natelashvili.n@mia.gov.ge

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია