სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

საჯარო ინფორმაცია / საკადრო უზრუნველყოფა / ბრძანებები შსს-ს აკადემიაში კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ბრძანებები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში კონკურსის გამოცხადების შესახებ

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია