სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
LEPL - Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia

საიტის რუკა

   1. ჩვენს შესახებ
   2. სტრუქტურა
   3. რექტორი
   4. წესდება
   5. სამართლებრივი აქტები
   6. ხარისხის მართვა
    1. ფოტო
    2. ვიდეო
   1. მიღების პროცედურები
   2. სასწავლო პროგრამები
   3. ინსტრუქტორები
   4. სასწავლო პროცესი და შეფასების სისტემა
   5. სასწავლო კალენდარი
   6. ტესტირებისა და გასაუბრების შედეგები
   1. მიმართვის ფორმა
   2. სტატისტიკა
   3. ანგარიში
   4. საკადრო უზრუნველყოფა
   5. ქონება
   6. შესყიდვები
   7. დაფინანსება და ხარჯთაღრიცხვა
   8. კონკურსები და ვაკანსიები
   1. საერთაშორისო თნამშრომლობა
   2. ადგილობრივი თანამშრომლობა
   1. ხშირად დასმული კითხვები
   2. ანგარიში აკადემიის საქმიანობის შესახებ
   3. სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები
   4. სტატისტიკა
   5. საჭირო ბმულები
   1. უმაღლესი განათლების სტუდენტთა საინფორმაციო სისტემა
   2. სპეციალური პროფესიული განათლების სტუდენტთა საინფორმაციო სისტემა
   3. ელექტრონული ბიბლიოთეკა
   4. ღონისძიებებზე რეგისტრაცია
  1. დისტანციური სწავლება
  2. ბიბლიოთეკა
  3. ენის ცენტრი
  4. კურსდამთავრებულთა საზოგადოება
  5. ერთი დღე აკადემიაში
  6. ტური შსს-ს არქივში
  7. საჯარო ლექცია
  8. კონტაქტი

© 2017 სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია